Rozvod manželství

Každé třetí manželství končí rozvodem. To nám říká statistika. Co je to vlastně rozvod manželství? Pojďme si ho více přiblížit.


O rozvodu manželství
Rozvod představuje právní akt, který má za následek ukončení manželství. Rozvod manželství se dotýká majetkových poměrů, ale také dětí. Je různě složitý. Záleží na okolnostech. Je vymezený rodinným právem, ale toto právo přesahuje a sahá i do dalších oblastí.
Rozvod manželství začíná podáním návrhu na rozvod. Rozvod může být na základě dohody obou manželů. Pak je rozvod jednoduší, ale často se manželé dohodnout nedokáží. Takový rozvod je náročnější.
Psychický dopad rozvodu manželství
Rozvod je psychicky velmi náročný. Psychologové ho většinou považují za druhou největší psychickou zátěž hned po úmrtí někoho z rodiny. Jde o velký stres, který roste s roky, po které manželství fungovalo.
Jak se vyrovnat s rozvodem? Každý to dělá po svém. O tom, jak nás rozvod zasáhne, rozhoduje i to, jak samotný rozvod probíhá. Je zřejmé, že pokud manželé na sebe „házejí špínu“ a nejsou schopni spolu komunikovat, je vše mnohem těžší. I když máte ke svému manželovi či manželce zášť, měli byste se s ním snažit konstruktivně domluvit. Především kvůli sobě a kvůli tomu, abyste dříve překonali své trápení. Je však pravdou, že dohoda není vždy možná.
Rozvod a děti
I když rozvádějící manželé jsou často ponořené do sebe a svých sporů, měli by brát v potaz i dopad rozpadu manželství na jejich potomky, zvláště jsou-li malé a celé situaci ještě nerozumí.
Také vás už napadlo, že i když vaše manželství nefunguje, nerozvedete se kvůli dítěti? Ne vždy je toto řešení správné. Dětem nesvědčí výchova ve vyhrocených podmínkách, a když vám to s manželem či manželkou neklape, je velmi obtížné vytvořit harmonický a spokojený domov, ve kterém budou děti šťastné.
Rozhodli jste se pro konec manželství? Vysvětlete to svému potomkovi. Důležité je mu vysvětlit, že ani u jednoho rodiče se vztah k němu nemění a že ho máte stále stejně rádi. Vysvětlete mu i to, že za to nemůže. Malé děti často neví, co se děje, a mnohdy mají pocit, že rodiče mají problémy kvůli němu. Situace je pak mnohem více trápí.
Zkuste se před dětmi co nejméně hádat a v žádném případě nepopuzujte dítě proti druhému rodiči. Dítě potřebuje mít oba rodiče a není dobré jim dělat v hlavě zmatek.
Bohužel mnohé rodiče v zaslepenosti používají potomka jako nástroj pomsty. Je důležité si uvědomit, že v takovém případě neublížíte nejvíce svému manželovi či manželce, ale především dítěti, a to určitě nechcete.