Návrh na rozvod manželství může probíhat dohodou či může jít o sporný rozvod. K tomu se přistupuje, pokud se manželé nedohodnou.
Návrh na rozvod manželství vzor
Chcete-li podat návrh na rozvod manželství, musíte ho směřovat k okresnímu soudu. Návrh na rozvod manželství obsahuje jméno a bydliště navrhovatele či navrhovatelky a odpůrce.
Návrh na rozvod manželství dále obsahuje datum