Stalo se vaše manželství nesnesitelným? Víte, že už nemá cenu ho udržovat a hledáte z něj cestu ven? Podejte žádost o rozvod. Rozvod je těžkým životním obdobím, ale někdy je to jediné řešení, jak opět najít životní rovnováhu.

Žádost o rozvod
Sepsáním žádosti o rozvod začíná rozvodové řízení. Je-li to váš první rozvod, nemáte s ním žádné zkušenosti a pravděpodobně nevíte, co vás všechno čeká. Jak podat žádost o rozvod?

Možnosti žádostí o rozvod
Pokud se rozvádíte, musíte podat žádost o rozvod podle toho, v jakém typu manželství setrváváte. Rozlišujeme čtyři žádosti o rozvod. Jsou jimi: žádost o rozvod bezdětného manželství, žádost o rozvod manželství, kde se narodilo nezletilé dítě, žádost o rozvod manželství, z něhož se narodily nezletilé děti a žádost o rozvod manželství bez zjišťování příčin rozvratu manželství.
Poslední typ žádosti o rozvod se podává v případě, že se manželé dohodnou. Jde o tzv. smluvený rozvod. Je to nejlepší možná cesta. Manželství je v tomto případě rozvedené rychle. Navíc si manželé usnadní trápení a snadněji se vyrovnají se stresem, který rozvod bezpochybně přináší. V mnohých situacích ale k dohodě nedojde. Pokud je takové i vaše manželství, nezbyde vám nic jiného než se obrátit na soudní řízení.
V případě, že máte společné děti, rozhodne soud i o tom, jak a kým bude o ně postaráno. Stejná situace nastává i v případě, že se manželé nedohodnou na majetkovém vypořádání.

Co by mělo být v žádosti o rozvod?
Sepsaná žádost o rozvod se odesílá soudu, pod který spadáte podle místa bydliště.
Žádost o rozvod musí mít určité náležitosti, bez kterých vám bude žádost vrácena. Musíte uvést datum a důvody uzavření manželství, důvody návrhu rozvodu manželství a rozsudek. I když důvody k rozvodu mohou být choulostivé, snažte se je do žádosti o rozvod popsat co nejpřesněji. Na druhou stranu se držte faktů a nezabíhejte do citových projevů či hanlivých připomínek týkající se manžela či manželky.
V případě, že máte se svým manželem či manželkou děti je ještě nutné přiložit návrh na úpravu výživy a výchovy dětí. Je zde stanoveno, kdo bude děti vychovávat a také výše výživného, které bude druhá osoba poskytovat. Důležité je také k žádosti o rozvod připojit rozsudek o úpravě výživy a výchovy dětí.
Máte pocit, že si s žádostí o rozvod sami neporadíte? Máte mnoho otázek a nejasností kolem žádosti o rozvod? Můžete se obrátit na právníka. S ním budete mít jistotu, že nic neopomenete.
K žádosti o rozvod se také připojuje oddací list, rodné listy dětí a kolek v hodnotě 1000 Kč. Tímto kolkem uhrazujete soudní poplatek.